Copyright © 2010-2017 Športski savez grada Opatije

Dokumenti

Akti:

Statut

Kriteriji za programiranje i dodjelu sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu

Poslovnik o radu Skupštine Sportskog saveza grada Opatije

Kriteriji za sufinanciranje sportskih manifestacija

Pravilnik o izboru i proglašenju najuspješnijih sportaša i sportskih djelatnika u gradu Opatiji

Odluka o načinu isplate stipendija vrhunskim sportašima

 

Registri:

Registar članica Sportskog saveza grada Opatije 

Registar sportaša klubova članica Sportskog saveza grada Opatije

 

Zapisnici:

Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine 13. studenog 2017.

Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine 20. veljače 2017.

Zapisnik s redovne sjednice Skupštine 31. ožujka 2016.

Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine 17. veljače 2016.

Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine 17. prosinca 2015.

Zapisnik s izvanredne sjednice Skupštine 21. rujna 2015.

Zapisnik s izborne sjednice Skupštine 30. srpnja 2015.

Zapisnik s redovne sjednice Skupštine 26. ožujka 2015.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 4. veljače 2015.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 22. siječnja 2015.

Zapisnik s redovne Skupštine 28. travnja 2014.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 23. siječnja 2014.

Zapisnik s redovne Skupštine 09. travnja 2013.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 16. siječnja 2013.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 29. studenog 2012.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 19. rujna 2012.

Zapisnik s redovne Skupštine 5. srpnja 2012.

Zapisnik s redovne Skupštine 29. prosinca 2011.

Zapisnik s izvanredne Skupštine 14. prosinca 2011.

Zapisnik s izborne Skupštine 6. rujna 2011.

 

Ostalo:

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2018. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2017.godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2016. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2015. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2014. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2013. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2012. godinu

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sport Grada Opatije za 2012. godinu nakon 1. rebalansa proračuna

Obavijest o načinu financiranja sportskih udruga

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2017. po klubovima

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2016. po klubovima

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2015. po klubovima

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2014. po klubovima

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2013. po klubovima

Tablica raspodjele proračunskih sredstava za sufinanciranje sportskih manifestacija u 2012. po klubovima

 

Obrasci:

Obrasci koji su obavezni prilikom prijave na Javni poziv na natječaj za zadovoljavanje javnih potreba u sportu:

Obrazac ZSP2018 (ispunjavaju i dostavljaju klubovi na redovnom sufinanciranju)
Obrazac ZSP-P2018 (ispunjavaju i dostavljaju klubovi sufinancirani samo paušalnim iznosom)
Upute za ispunjavanje obrasca ZSP

Obrazac: Zahtjev za sufinanciranje manifestacije (link)
 

Ostali obrasci:

Izvještaj s održane manifestacije

Obrazac za isplatu proračunskih sredstava PDF DOC

Obrazac za nominaciju najboljih sportaša i sportskih djelatnika u 2017.

Tablica za izvješće o natjecanjima uzrasnih kategorija (do seniora)

Tablica za izvješće o natjecanjima seniora