All for Joomla The Word of Web Design

Zajednica sportskih udruga grada Opatije.  Osnovana s ciljem razvitka i promicanja sporta.  Više O NAMA

Sportski savez grada Opatije pokrenuo je natječaj za izbor na radno mjesto Poslovni tajnik/ca - administrator/ica

Sportski savez grada Opatije pokrenuo je natječaj za izbor na radno mjesto Poslovni tajnik/ca - administrator/ica. Natječaj je otvoren od 11. travnja do 21. travnja 2019. godine.

   

                 POSLOVNI TAJNIK/POSLOVNA TAJNICA i ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA

 

Radno mjesto

Mjesto rada : OPATIJA, PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika : 1

Vrsta zaposlenja : na određeno s probnim radom 6 mjeseci

Radno vrijeme : Puno radno vrijeme

Raspored radnog vremena : Prijepodne

Smještaj : Nema smještaja

Naknada za prijevoz : Nema naknade

Natječaj vrijedi od  11.04.2019.

Natječaj vrijedi do  21.04.2019.

 

Posloprimac

Državljanstvo Repubike Hrvatske

Razina obrazovanja : Viša stručna sprema/Srednja stručna sprema

Obrazovni program : društveni smjer

Strani jezici : poznavanje engleskog jezika

Informatička znanja : MS OFFICE ( word , exel , power point ... )

Radno iskustvo: najmanje 1 godina na tajničkim i administrativnim poslovima

Ne imanje prepreka sukladno Zakonu o sportu i ostalim zakonima

 

Ostale informacije

Opis poslova:

-    obavlja administrativno-tajničke poslove za potrebe Saveza;

-    ažurira internet i Facebook stranice Sportskog saveza te svakodnevno prati  aktivnosti članica Saveza;

-    aktivno sudjeluje u organizaciji manifestacija Sportskog saveza grada Opatije;

-    brine o prijemu stranaka;

-    pomaže glavnom tajniku u pripremi sjednica Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela

     Saveza;

-    vodi razne evidencije, prikuplja i obrađuje podatke koji su temelj za izradu raznih kriterija,

     pravilnika, raspodjela financijskih sredstava za sport članicama saveza;                 

-    redovito obilazi manifestacije sufinancirane od strane Sportskog saveza grada Opatije;

-    sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i ostalih tijela Saveza, ali bez prava glasa;

-    pomaže u vođenju zapisnika sjednica Skupštine, Izvršnog odbora kao i ostalih tijela Saveza;

-    obavlja i druge poslove koji su mu povjereni po nalogu Predsjednika i Glavnog

     tajnika;    

-    sudjeluje u pripremi i realizaciji publikacija Sportskog saveza grada Opatije;

-    vodi brigu o potrošnom materijalu za potrebe Saveza, te skrbi o urednosti poslovnog prostora

     Saveza;

-    brine o prisustvu predstavnika Saveza sportskim i drugim manifestacijama;

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju uvjete dužni su uz vlastoručno potpisanu prijavu dostaviti:

-  životopis

-  domovnicu

-  dokaz o stručnoj spremi

-  presliku osobne iskaznice  (s obje strane)

-  uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

-  uvjerenje iz matične evidencije (elektronički zapis ili potvrda) HZMO koje dokazuje radni staž

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora odabranog kandidata/kinje predočit će se izvornik isprava.

Prijave s navedenim prilozima dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa (zaključno  sa  zadnjima danom objave natječaja ) preporukom putem pošte na adresu : 

Sportski savez grada Opatije, Ul. Vladimira Nazora 2 , 51410 Opatija ili putem  E-mail : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. s naznakom „ Za oglas za radno mjesto „

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge  navedene u natječaju, te koja je vlastoručno potpisana.

Nepotpune i nepravovremene, te prijave kandidata/kinje koji ne ispunjavaju uvjete za navedeno radno mjesto neće biti uzete na razmatranje.

Kandidati /kinje prijavom na natječaj daju privolu da se njihovi osobni podaci navedeni u prijavi obrađuju samo u svrhu provedbe natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti, a zatim se prijava s prilozima  vraća ili poništava prema navodima u prijavi od strane kandidata /kinje.

Poslodavac dostavljene podatke kandidata/kinje obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

S kandidatima/kinjama  koji ispunjavaju uvjete natječaja, imenovano Povjerenstvo za odabir kandidata/kinja, provest će usmeni razgovor na koji će kandidati/kinje biti pozvani putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Razgovori s kandidatima/kinjama (intervju) obavit će se u prostorijama Sportskog saveza grada Opatije ,  Vladimira Nazora 2, 51410 Opatija,

Nakon usmenog razgovora donosi se Odluka o izboru kandidata/kinje, te se na web stranice

Sportskog saveza grada Opatije obavještava da je kandidat/kinja prema natječaju izabran/a.

Sportski savez grada Opatije  zadržava pravo neizbora niti jednog prijavljenog kandidata odnosno poništavanja oglasa u svakom trenutku.

Izvještaji

Pregledajte rezultate naših Članica i pojedinaca

SSGO.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se